Underhållsplan

Styrelsen ansvarar för att upprätta en underhållsplan. En gång per år, vanligen i mars görs en underhållsbesiktning, som sedan ligger för grund till uppdateringen av underhållsplanen. Underhållsplanen visar planerade åtgärder för fastighetens livslängd. Inför budget ska underhållskostnader för 20 år framåt beräknas och fördelas jämnt över åren. Denna underhållsberäkning är den summa som minst ska läggas in i budget för det kommande året i posten ”Planerat Underhåll”. Föreningen har dock ett mål att ligga på minst 100kr/m2 och år för avsättning till planerat underhåll, den summa som är störst av de båda är den som vi använder i vår budget. Från år 2017 har vi tecknat ett avtal med HSB Skåne som ska hjälpa oss med underhåll och investeringsbehov för fastigheten.
//Redigerad 2017-02-25, Patrik Öhrn