Miljösortering

Källsortering, vi följer Helsingborgs riktlinjer gällande källsortering. Våra sopor sorteras i avfallsbehållare i vårt soprum. Nedan finns en länk till en ABC-guide för hur våra sopor ska sorteras. Det är bara förpackningar som får kastas i plastförpackningar och metallförpackningar, tex får inte en skärbräda i plast kastas i plastförpackningar, utan det ska i så fall kastas med restavfall. Grovsopor hanteras på egen hand, förslagsvis genom att köra till Filborna soptipp. Hantering av grovsopor ingår inte i föreningens serviceavtal med HSB. Förekommer där trots detta grovsopor i det allmänna soprummet, tillkommer höga extraavgifter för dessa sopor, som tillfaller hela Brf Ramlösagården. Trädgårdsavfall slängs i tunnorna som står utanför soprummet, dessa töms varannan vecka vår, sommar och höst.