Information om ansvarsfördelning

HSB Nordvästra Skåne Vi har tre avtal med HSB (Fastighetsservice, Administrativ förvaltning och Områdesförvaltning), de sköter stora delar av vår förening genom dessa avtal, tex skötsel av mark & trädgård, hantering av vår ekonomi, felanmälningstjänst, fastighetsförvaltare etc. Föreningen (BRF), Fastighetsägaren Ombesörjer till stora delar allt det yttre på fastigheten. Utöver det så har föreningen beslutat att ombesörja yttre fönsterputsning 3ggr/år (Ingår inte i avgiften utan faktureras boende som ROT-avdrag) och filterbyten till ventilationen (3ggr/år). Om man upptäcker yttre fel (Ej ert eget boende) som är föreningens/fastighetsägarens ansvar så ska man vända sig till styrelsen, enklast via mail till styrelsen@ramlosagarden.se. Om det är akuta fel, så kan man felanmäla direkt till HSB felanmälan men då ska man även informera styrelsen om detta via mail. Bostadsrättshavaren (BRH) Ombesörjer det inre på fastigheten (Vanligen allt man kan se innifrån är BRH ansvar, finns dock några undantag) och sin tomt. Styrelsen har även beslutat följande för några specifika delar:
 • Bostadsrättshavarens ansvar (BRH):
  • Gräsmattan på framsidan av fastigheten.
  • Rabatt och växter på framsidan.
  • Häcken som gränsar tomten på baksidan.
  • Gräsmattan bakom häcken på baksidan.
  • Underhåll av trädäck och träbänk (Man avgör själv om det bara ska tvättas, eller även oljas).
 • Bostadsföreningens ansvar (BRF):
  • All fast monterad teknikutrustning i teknikskåpet i förrådet (Även ev extern strömförsörjningsenhet)
  • Fönstermotorn till takfönstret.
Om man vill använda eller göra förändringar på rabatt/gräsyta på framsidan intill sitt hus, eller häckrabatt/gräsyta bortom häcken på baksidan av sin trädgård, ska man först kontakta styrelsen@ramlosagarden.se för rådfrågan innan åtgärd, då detta är föreningens ytor. Om man har ett fel som man vill få avhjälpt, kan man göra en felanmälan. De kan då meddela om kostnaden går på BRH eller BRF utifrån gällande stadgar. (Skulle det vara BRF så vill vi att ni även meddelar styrelsen via mail, styrelsen@ramlosagarden.se). Om ni kontaktar annan leverantör direkt, så är ni alltid själva betalningsskyldiga oavsett om det är BRH eller BRF som ansvarar. Om du som BRH känner dig osäker på vad som gäller kan du kontakta någon i Ramlösagårdens styrelse, se fliken ”Styrelse” på denna hemsida. Andrahandsuthyrning (BRH) Det är BRH som ansvarar vid en andrahandsuthyrning. Ifall man önskar detta ska man kontakta HSB för hjälp med kontrakt och administration (Alla kostnader kring detta debiteras BRH). Man ska sedan också meddela styrelsen för att få ett godkännande för andrahandsuthyrning. Från sep 2017 har styrelsen beslutat att man tar ut en extra avgift på 100kr/mån vid andrahandsuthyrningar från år 2. Ramlösagårdens stadgar Klicka på nedan länk för att se Brf Ramlösagårdens stadgar. 214 Stadgar Brf Ramlösagården (Uppdaterade stadgar aug/2017) GDPR Lag om tydligare krav på hur personuppgifter får sparas och hanteras. Vid frågor om GDPR, kontakta styrelsen via mail till: styrelsen@ramlosagarden.se Vår teknikutrustning Då det inte framgår tydligt i stadgarna vem som ansvarar för vad då det gäller tekniken fram till teknikskåpet i förrådet så har styrelsen beslutat att all fast teknik fram till och med fördelningsskåpet (Lexcom skåpet i huset teknikskåp i förrådet) är föreningens ansvar. Utrustning såsom comhemboxar, dosor för comhem, stadsnätsmodem och övrig tillkopplad utrustning är den boendes ansvar oavsett om den är inkopplad i teknikrummet eller i teknikskåpet. Brandvarnare och stöldlarm När det gäller det lexcom system som installerades vid nybyggnadtionen 2005 så enligt stadgarna så ligger ansvaret för brandvarnarna på BRH. Styrelsen beslutade 2018-06-27 att då brandlarmet är den boendes ansvar och inbrottslarmet är i samma system så ligger även detta på den boendes ansvar. Det innebär då även att om boende vill ersätta eller komplettera sitt brand och inbrottssystem så är detta tillåtet. Handdukstork och golvvärme Den boende ansvar själv för eldriven värme såsom golvvärmen i badrummet på ovanvåningen samt handdukstork i toaletten på nedervåningen. Bostadsrättsföreningen ansvarar för den fjärrvärmda  värmen såsom golvvärmen nere och handdukstork i badrummet på ovanvåningen. Generell uppdatering med tillägg om Handdukstork och golvvärme samt GDPR av Ing-Britt Rosengren 2019-03-04.