Fönsterputsning

Fönsterputsning utvändigt har fram till 2011 ingått i månadsavgiften. Men inför 2012 så fattade styrelsen beslut om att det ska debiteras ut av fönsterputsleverantören till respektive boende så att vi kan använda RUT-avdraget. I och med detta så kan vi nu få fönsterputsning 3ggr/år till än lägre kostnad än vad vi hade tidigare då det ingick i månadsavgiften och bara var 2ggr/år. Även fortsättningsvis är det styrelsen som planerar in fönsterputsningen med fönsterputsleverantören. Styrelsen bokar in för yttre fönsterputs vilket är obligatoriskt för alla om vi ska kunna bibehålla det förmånliga priset. Om man önskar fönsterputs invändigt i samband med då de är här så kan man boka det med dem. Det gör man genom nedan kontaktuppgifter. Rena Fönster Sverige AB 042-6005005 info@rfpost.se