Våra lån, 2020-03-28

Ca 10,9 Mkr med 0,66% i ränta tom 2023/feb – Ingen amortering.

Ca 9,4 Mkr med 0,88% i ränta tom 2023/feb – Amortering 300.000kr/år

Ca 9,8 Mkr med 1,04% i ränta tom 2021/Jan – Amortering 100.000kr/år

Total amortering: 400.000kr/år

 

Vår budget för 2020-09-01 tom 2021-08-31.

Sammanställd per hushåll/månad

Budgeterad månadsavgift för perioden är 6990kr/hushåll

 

Kostnadstyp  Summa
Lån&Amorteringar –      2 052 kr
Driftskostnader –      2 593 kr
Avsättning till U-Fond –      1 327 kr
Fastighetsskatt –         679 kr
Löpande underhåll –         370 kr
Totalt kostnad per månad –      7 021 kr

Redigerad av Patrik Öhrn, 2020-06-18