Våra lån, 2023-06-26

Ca 10,9 Mkr med 4,15% i ränta tom 2025/jan – Ingen amortering.

Ca 8,5 Mkr med 3,82% i ränta tom 2027/jan – Ingen amortering.

Ca 9,6 Mkr med 0,66% i ränta tom 2024/Jan – Ingen amortering.

Ca 1,4 Mkr med 4,05% (Rörl 3 mån ränta) – Amortering 150.000kr/år (Solcell/laddbox lånet fr 2021) – Extra Amortering april 2023 med 400.000kr

Total amortering: 150.000kr/år + Extra amortering april 2023 med 400.000kr.

 

Vår budget för 2022-09-01 tom 2024-03-31.

Sammanställd per hushåll/månad

Budgeterad månadsavgift för perioden är 6990kr/hushåll + 1100kr för värmen
Budget och avgift fick justeras i feb 2023, med ny avgift från april 2023 enligt ovan pga ny högre ränta på våra lån.

Vi beslutade i styrelsemötet i juni 2023, att innestående budget/avgift ska förlängas till 2024-03-31 och att ny budget med ny avgift ska tas fram från 2024-04-01. Anledningen till detta beslut är för att ett av våra större lån har en ränta på 0,66% fram till jan 2024. Vi vill därför avvakta vad räntan blir på detta lån innan vi fastställer budget/Ny avgift. Vi gick igenom vår budget för april och framåt tillsammans med boende efter vårstädningen i maj där vi preliminärt beräknade att ny avgift blir 8300kr + 1100kr i värme.

 

Kostnadstyp  Summa
Lån&Amorteringar –      3257 kr
Driftskostnader –      2008 kr
Avsättning till U-Fond –      1 235 kr
Fastighetsskatt –         698 kr
Värmekostn (Debiteras separat) –      1 100 kr
Totalt kostnad per månad –      8 297 kr

Vi räknar med att underskottet ovan, täcks av intäkterna för solcellselen.

Redigerad av Patrik Öhrn, 2023-06-26 med info om ny prel avgift från april 2024 och uppdatering av lånen.