Våra lån, 2022-03-10

Ca 10,9 Mkr med 0,66% i ränta tom 2023/feb – Ingen amortering.

Ca 8,8 Mkr med 0,88% i ränta tom 2023/feb – Amortering 300.000kr/år

Ca 9,6 Mkr med 0,66% i ränta tom 2024/Jan – Ingen amortering.

Ca 2 Mkr med 0,50% (Rörl 3 mån ränta) – Amortering 150.000kr/år (Solcell/laddbox lånet fr 2021)

Total amortering: 450.000kr/år

 

Vår budget för 2022-09-01 tom 2023-08-31.

Sammanställd per hushåll/månad

Budgeterad månadsavgift för perioden är 5990kr/hushåll + 1000kr för värmen

 

Kostnadstyp  Summa
Lån&Amorteringar –      2352 kr
Driftskostnader –      2108 kr
Avsättning till U-Fond –      1 235 kr
Fastighetsskatt –         698 kr
Värmekostn (Debiteras separat) –      1 000 kr
Totalt kostnad per månad –      7 393 kr

Vi har medvetet budgeterat ett underskott i år, dels för att vi väntar in ett bidrag som ej är budgeterat, samt för att vi har hög amortering som är med i denna kalkyl, men inte i resultatrapporten.

Redigerad av Patrik Öhrn, 2022-06-27