Våra lån, 2021-02-24

Ca 10,9 Mkr med 0,66% i ränta tom 2023/feb – Ingen amortering.

Ca 9,1 Mkr med 0,88% i ränta tom 2023/feb – Amortering 300.000kr/år

Ca 9,6 Mkr med 0,66% i ränta tom 2024/Jan – Ingen amortering.

Total amortering: 300.000kr/år

 

Vår budget för 2020-09-01 tom 2021-08-31.

Sammanställd per hushåll/månad

Budgeterad månadsavgift för perioden är 6990kr/hushåll

 

Kostnadstyp  Summa
Lån&Amorteringar –      2 052 kr
Driftskostnader –      2 593 kr
Avsättning till U-Fond –      1 327 kr
Fastighetsskatt –         679 kr
Löpande underhåll –         370 kr
Totalt kostnad per månad –      7 021 kr

Redigerad av Patrik Öhrn, 2020-06-18