Våra lån, 2020-03-28

Ca 10,9 Mkr med 0,66% i ränta tom 2023/feb – Ingen amortering.

Ca 9,4 Mkr med 0,88% i ränta tom 2023/feb – Amortering 300.000kr/år

Ca 9,8 Mkr med 1,04% i ränta tom 2021/Jan – Amortering 100.000kr/år

Total amortering: 400.000kr/år

 

Vår budget för 2019-09-01 tom 2020-08-31.

Sammanställd per hushåll/månad

 

Kostnadstyp  Summa
Lån&Amorteringar –      2 094 kr
Driftskostnader –      2 660 kr
Avsättning till U-Fond –      1 235 kr
Fastighetsskatt –         648 kr
Löpande underhåll –         370 kr
Totalt kostnad per månad –      7 007 kr

Redigerad av Ing-Britt Rosengren, 2019-06-12