Våra lån, 2024-02-05

  • Ca 1,3 Mkr  (Rörl 3 mån ränta) – Amortering 150.000kr/år (Solcell/laddbox 2Mkr lånet fr 2021) – Extra Amortering april 2023 med 400.000kr.
  • Ca 10,9 Mkr med 4,15% i ränta tom 2025/jan – Ingen amortering.
  • Ca 9,6 Mkr med 3,64% i ränta tom 2025/dec – Ingen amortering.
  • Ca 8,5 Mkr med 3,82% i ränta tom 2027/jan – Ingen amortering.

Total amortering: 150.000kr/år 

 

Budget för Månadsavgiften.

Sammanställd per hushåll/månad

Månadsavgift från 2024-03-01 är 8000kr/hushåll + 1100kr för värmen
Månadsavgiften fick justeras 2024-03-01, med ny avgift (Ökning 1010kr)  enligt ovan pga ny högre ränta på våra lån.

Avgiftens fördelning enligt budget tom 2024-08-31:

Intäkter el, värme o övrigt         2 273 kr
Fastighetskostnader – driftskostnader –       4 131 kr
Fastighetsskatt –           741 kr
Avsättning planerat underhåll –       1 315 kr
Lån: Räntor och Amorteringar –       4 116 kr
Summa kostnader per hushåll/månad –       8 030 kr

Se historik månadsavgift, klicka här >>

Redigerad av Patrik Öhrn, 2024-02-05 med info om ny högre månadsavgift och uppdatering av lånen.