Våra lån, 2023-02-26

Ca 10,9 Mkr med 4,15% i ränta tom 2025/jan – Ingen amortering.

Ca 8,8 Mkr med 3,82% i ränta tom 2027/jan – Ingen amortering.

Ca 9,6 Mkr med 0,66% i ränta tom 2024/Jan – Ingen amortering.

Ca 1,8 Mkr med 3,37% (Rörl 3 mån ränta) – Amortering 150.000kr/år (Solcell/laddbox lånet fr 2021) – Extra Amortering april 2023 med 400.000kr

Total amortering: 150.000kr/år + Extra amortering april 2023 med 400.000kr.

 

Vår budget för 2022-09-01 tom 2023-08-31.

Sammanställd per hushåll/månad

Budgeterad månadsavgift för perioden är 6990kr/hushåll + 1100kr för värmen
Budget och avgift fick justeras i feb 2023, med ny avgift från april 2023 enligt ovan pga ny högre ränta på våra lån.

 

Kostnadstyp  Summa
Lån&Amorteringar –      3257 kr
Driftskostnader –      2008 kr
Avsättning till U-Fond –      1 235 kr
Fastighetsskatt –         698 kr
Värmekostn (Debiteras separat) –      1 100 kr
Totalt kostnad per månad –      8 297 kr

Vi räknar med att underskottet ovan, täcks av intäkterna för solcellselen.

Redigerad av Patrik Öhrn, 2023-02-26