Förråd att hyra på STOREIT via Brf Ramlösagården

Hyresgäster har tillträde till anläggningen varje dag mellan kl. 06.00 och 23.00 årets alla dagar. Inpassage sker med hjälp av en magnetbricka, vilken hyresgästen köper till självkostnadspris om 100 kr. Respektive förråd låses med låscylinder till vilken endast hyresgästen har nyckel (3 nycklar ingår). Önskar hyresgästen fler magnatebrickor till familjemedlemmar så kan det köpas till för 100 kr/st.

Anläggning övervakas kontinuerligt med kameror såväl invändigt som utvändigt, övervakningsfilmen sparas under 30 dagar varefter den i enlighet med gällande regelverk automatiskt raderas. I övrigt skyddas anläggningen av inbrotts och brandlarm med koppling till övervakningscentral. Förråden är uppvärmda till minst 12 grader.

I förråden kan det mesta förvaras, det är dock inte tillåtet att lagra brand och hälsofarliga ämnen. Livsmedel eller annat som kan generera dofter eller annat obehag för andra hyresgäster är ej heller tillåtet att förvara. Har ni önskemål om speciell inredning är det möjligt att hyra eller köpa, exempel på anpassad inredning är hyllor, klädstänger etc.
Fakturering sker månadsvis i förskott. Fakturan levereras med e-post.
Uppsägning av förråd sker skriftligt via post eller e-post till STORIT. Uppsägning skall vara STORIT tillhanda senast den 15:e dagen i månaden innan avflyttningsmånaden, i annat fall rullar avtalet vidare.

STORIT har inget krav på att hyresgäster tecknar obligatorisk försäkring. Normalt har hyresgästen ett försäkringsskydd i sin hemförsäkring, det rekommenderas dock att var och en kontaktar sitt försäkringsbolag för att förvissa sig om vad som gäller den egna försäkringen.
Det finns hiss i byggnaden samt vagnar för att underlätta hanteringen.

Förråd typ 1. (Bottenvåning, direkt anslutning till entrén.) Ordinarie pris 550 kr/mån
Golvyta 2,8 m2
Volym 7,2 m3
Bredd 1,5 m
Djup 1,85 m
Höjd 2,6 m
Pris för BRF Ramlösagården (Förmånligt pris, kontakta Anders på STORIT och säg att du bor på Brf Ramlösagården).
Förråd typ 2. (Hissplan, snedtak i en del av förrådet) Ordinarie pris 800 kr/mån
Golvyta 5,6 m2
Volym 11 m3
Bredd 1,5 m
Djup 3,75 m
Höjd 2,65 m
Pris för BRF Ramlösagården (Förmånligt pris, kontakta Anders på STORIT och säg att du bor på Brf Ramlösagården).

Skulle någon ha önskemål om större förråd finns det några stycken tillgängliga.
Har Ni fler frågor eller vill se förråden är ni alltid välkomna att kontakta oss på 042-3009510 alternativt 0760-252800. Skickar Ni hellre E-post så nås vi på info@storit.se.

Välkomna till STORIT / Anders