Information om nycklar


Teknikrum & Ventilationsrum

Det finns ett teknikrum och ventilationsrum i soprumsbyggnaden, där finns våra elmätare och där kopplas bredband, TV och telefoni till respektive lägenhet. Här förvarar vi även en del av vår gemensamma utrustning. Medlemmar i styrelsen är de som har nycklar till dessa två utrymmen.

Det är medlemmar i styrelsen som har nycklar till teknikrummet. För att se styrelsemedlemmar gå till sidan med styrelsen.


Postboxnycklar

Vi har extranycklar samt huvudnyckel till postboxarna. Det är styrelsen som ansvarar för dessa nycklar.

  • Huvudnyckel & Extra nycklar finns hos Andréa Johnsson, KG 30 (Uppd mars/2019) 

Finns ingen huvudnyckel till våra radhus

När det gäller nycklar till våra radhus så finns ingen huvudnyckel, vilket innebär att om föreningen planerar något gemensamt arbete som kräver att leverantör ska komma in i radhusen så måste man vara hemma eller lämna extranyckel till granne.


Extra boende nycklar

Om man får behov av att skaffa fler nycklar till sitt boende så kontaktar man HSB som ombesörjer detta till bostadsrättshavarens kostnad.


Patrik Öhrn, uppdaterat 2022-04-27