Bilparkering på Ramlösagården

De fyra parkeringsplatserna i Sydöstra hörnet (Röda pilar)

De fyra parkeringsplatserna i sydöstra hörnet (Röda pilar) kan användas om man har extra bil eller som gästparkering när man har gäster. Här kan man vara parkerad i en timme utan parkeringstillstånd, eller upp till 24 timmar med parkeringstillstånd.

Parkeringstillstånd, klicka här och skriv ut >>

Parkering på gården eller utanför sitt hus!

Från 2015-03-01 gäller parkering utanför sitt hus i max 12 min.

Undantag för max 12 min är:

  • Om det pågår ständig aktivitet, tex dammsugning av bil, pågår flyttning eller om man bär kassar/väskor mellen bilen och hemmet.
  • Om det är servicebil från beställd hantverkare, de får stå så länge de har pågående arbete i huset eller på föreningens gård/fastighet.

Parkeringsböter

Parkeringsreglerna bevakas av Q-park sedan den 1 maj 2007. Parkeringsregler med tillstånd infördes 2012-01-01. Om du får parkeringsböter som du anser är felaktig, så ska du själv kontakta Q-park. Om du inte kommer överens med Q-park ifall du hävdar att du inte brutit mot våra parkeringsregler så kontakta styrelsen Brf Ramlösagården. HSB har inget ansvar för parkeringsärenden och ska därmed inte kontaktas.

Kornellgatan in mot sydöstra hörnet.

Vi har fått önskemål från våra grannar att vi inte ska parkera intill häcken på Kornellgatans södra infart, det är istället ok att parkera i södergående riktning.

Våra tre “Extra” Carportplatser för uthyrning (Blåa pilar).

Parkeringsplatserna märkta med “blå pilar” är extra parkeringar som kan hyras av boende. En hyrd parkering är personlig och kan inte överlåtas till ny boende ifall man flyttar. När en parkeringsplats blir ledig skickas en intresseanmälan ut. Om det är flera som är intresserade går platsen till den med längst botid. Numret intill pilarna, är carportplatsnummer som är registrerat hos HSB för respektive plats.

Uppsägning av parkeringsplats under tak (Blåa pilar).

Vid uppsägning av sin parkeringsplats, så meddelar man styrelsen@ramlosagarden.se. Uppsägningstiden är innestående månad plus en kalendermånad. Om vi hittar ny hyresgäst innan uppsägningsperioden så slipper man betala hela uppsägningsperioden. När styrelsen fått in uppsägningen, skickar vi ut en förfrågan till övriga boende.

Uppdaterad av Patrik Öhrn, 2020-03-10 med info om parkeringsplatsnummer.