Vi har skyltat med farthinder vid infarterna till vår innergård. Vi har farthinder i form “bumps”. Detta har vi för att minska hastigheten på gården och minimera antalet genomfarter. När ni kör på innergården kör försiktigt och var uppmärksam för lekande barn.

Patrik Öhrn 2011-07-08