Om ni behöver köra inne på området kör försiktigt och var uppmärksamma för lekande barn!

Vi har skyltat med farthinder vid infarterna till vår innergård. Vi har farthinder i form ”bumps”. Detta har vi för att minska hastigheten på gården och minimera antalet genomfarter. När ni kör på innergården kör försiktigt och var uppmärksam för lekande barn.

Våra farthinder sätter vi upp under våren, oftast i samband med vår vårstädning under maj månad, till hösten plockas de bort igen.

För att minska genomfartstrafik, så har vi tagit fram följande trafikplan. Ska man till/från sina parkeringsplatser vill vi att man kör enligt pilarnas riktningar. Det streckade området ska man bara köra på när man anser det vara nödvändigt för att komma med bilen till sitt radhus.

Patrik Öhrn 2011-07-08, uppdaterat 2022-05-01