Viktigt ang köksblandaren original (år 2005)!

Den köksblandare som vi fick installerad 2005 när husen byggdes har kopparrör ner till vattenanslutning bakom sopsorteringslådan under vasken. För att få dessa kopparrör att ansluta vattenrören så fick man kröka kopparrören. Det har visat sig med tiden att dessa ”krökar” har börjat läcka vatten. Vi har därför från styrelsen via mail till boende rekommenderat alla som har originalblandaren kvar att byta ut den mot en ny, för att undvika en framtida trolig vattenläcka. Titta därför på anslutningsrören från köksblandaren, är de av kopparrör, så har ni originalblandaren kvar och därmed är det också en risk att den läcker/droppar vatten. /Patrik Öhrn 2017-09-23