Felanmälan

Felanmälan kan du göra både via telefon (042-199590) och Internet. Felanmälan har bemannad telefontid dygnet runt.

Felanmäl alltid till HSB i första hand, om du inte får rätt hjälp inom rimlig tid så kan du kontakta styrelsen på styrelsen@ramlosagarden.se.

Observera att vissa åtgärder kan ske på bostadsrättshavarens bekostnad i enlighet med din bostadsrättsförenings stadgar. Begär besked före åtgärd.

Akut felanmälan!

Vid akuta ärenden gör enligt följande:

1. Felanmälan till HSB felanmälan via felanmälningsformulär eller telefon 042-199590 (Så att ärendet registreras hos HSB)

2. Kontakta någon i styrelsen (Om du anser att föreningen ska ta kostnaden)

3. Ring HSB journummer eller kontakta leverantör för felavhjälpning.

Om felanmälan inte först gått via HSB Felanmälan, så ska bostadsrättshavaren själv betala fakturan. Det är därför viktigt att alltid anmäla via HSB Felanmälan.

HSB Nordvästra Skåne har bytt leverantör vad gäller akuta joursamtal till felanmälan. Från och med den 1 juli 2012 tas alla joursamtal emot av Security Assistance vilka därefter vidarebefordrar samtalen till Bravida. Tidigare var det SOS Alarm som mottag felanmälningssamtalen på kvällar och helger.

Felåtgärd eller felförbättring?

Om man har fel som man vill få åtgärdade så är det som skrivits tidigare alltid felanmälan till HSB. Om man känner att felet tar lång tid innan det åtgärdas eller känner att man inte fått den felavhjälpning som man förväntat så ska man vända sig till styrelsen via styrelsen@ramlosagarden.se

Om man har förslag till förbättringar som inte är direkta fel, eller fel men som skulle kunna förebyggas med förändringar på byggnaden, marken eller liknande så är det alltid styrelsen@ramlosagarden.se som man ska kontakta.

 

Felänmäl dammen

Om ni ser att det är något som är fel med dammen tex att pumpen har stannar eller att filterna är fulla så skicka gärna ett mail till dammen@ramlosagarden.se

 

Uppdaterat 2016-10-22