Felanmälan

 1. Akut felanmälan till 042-199590:
  Om det berör vatten eller el, ring direkt till HSB för att få hjälp. Skicka sedan i efterhand mail så snart som möjligt till styrelsen om ärendet enligt punkt 2, och ange då ”redan anmält till HSB”. 

  Från och med den 1 juli 2012 tas alla joursamtal emot av Security Assistance vilka därefter vidarebefordrar samtalen till Bravida.

 2. Ej akut felanmälan:
  Använd vårt felanmälningsformulär, klicka här >>
 3. Styrelsen kommer inom 48 timmar skicka ärendet vidare till HSB alt annan leverantör och återkoppla om att så är gjort.

Om du vill anmäla att du har för låg värme, läs gärna igenom vår sida om värmesystemet, där finns också en lista med saker man kan kontrollera på egen hand innan man felanmäler. Läs mer här >>

Lista med lägenhetsnummer kan ni hitta här >>

Fault reporting

 1. Emergency fault report call 042-199590:
  If it concerns water or electricity, call HSB directly for help. Then send an email as soon as possible to the Board of Directors about the matter in accordance with paragraph 2, stating ”already notified to HSB”.


As of July 1, 2012, all hotline calls will be received by Security Assistance, which will then forward the calls to Bravida.

 1. Non-emergency fault report:
  Use our error message form, click here >>
 2. Within 48 hours, the Board will forward the matter to HSB or another supplier and reconnect that this is done.

If you want to report that you have too low heat, please read through our page about the heating system, there is also a list of things you can check on your own before reporting errors. Read more here >>

You can find the list of apartment numbers here >>

Uppdaterat 2021-12-04 av Patrik Öhrn med nytt felanmälningsformulär