Filterbyten ventilationssystemet

Filterbyten 3ggr/år, ingår i månadsavgiften Filterbyten görs 3 gånger per år (Jan-maj-sep). Filterbytena initieras av styrelsen när så är dags och dessa filterbyten ingår i månadsavgiften. Oftast bytas de små filterna ut vid varje filtergenomgång. Det stora behöver bara bytas 1ggr/år (maj) förutsatt att det blivit dammsugit vid de övriga filtergenomgångarna. Manual för filterbyten >>