Förtroendevalda till Brf Ramlösagården

Gemensam mail till styrelsen är:

styrelsen@ramlosagarden.se

———————————————

Styrelsemedlemmar

Patrik Öhrn

Ordföranden och Firmatecknare

Styrelsemedlem sedan 2006, vald för 1år i stämman 2024

Patriks ansvarsområde i styrelsen är Ekonomi & Hemsidan.

070-6388518 / Kornellgatan 6

———————————————

Andréa Johnsson

Styrelseledamot och Firmatecknare

Styrelsemedlem sedan 2017-02-22, vald för 2år i stämman 2023
Tidigare varit revisorsuppleant 2007-2016 och i valberedningen 2008-2016.

Andréas ansvarsområde i styrelsen är Miljö, Säkerhet och Trivsel

073-949 19 86 / Kornellgatan 30

———————————————

My Sörensson

Styrelseledamot

Styrelsemedlem sedan 2022-02-23, vald för 2år i stämman 2024

My’s ansvarsområde i styrelsen är Teknik & Underhåll.

0736-463754 / Kornellgatan 22

———————————————

Ing-Britt Rosengren

Styrelseledamot, Firmatecknare och Sekreterare

Styrelsemedlem sedan 2018-02-28, vald för 2år i stämman 2024.

Ing-Britts ansvarsområde i styrelsen är Administration, inkl underhållsplan och dokumentation och studieorganisatör

0722-532237 / Kornellgatan 16

———————————————

Mikael Rosenlöv

Styrelseledamot och Firmatecknare

Styrelsemedlem sedan 2019-02-27, vald för 2år i stämman 2024.

Representant i samfälligheten för Comhem i Ramlösagården

Mikaels ansvarsområde i styrelsen är Teknik & Underhåll.

0702-385290 / Kornellgatan 14

—————————————————————————————————-

Jimmy Möller

Styrelseledamot

Styrelsemedlem sedan 2023-02-22, vald för 2år i stämman 2023.

Jimmys ansvarsområde i styrelsen är Teknik & Underhåll.

0702-546022 / Kornellgatan 5

—————————————————————————————————-

Övriga förtroendevalda:

Helena Olsson

Valberedningens ordförande.

Valberedningen sedan 2017-02-22, vald för 1 år i stämman 2024
Kornellgatan 28.

———————————————

Nina Trudén

Valberedningen

Valberedningen sedan 2022-02-23, vald för 1år i stämman 2024

Kornellgatan 15.

———————————————

Jörgen Lindén

Valberedningen

Valberedningen sedan 2022-02-23, vald för 1år i stämman 2024

Kornellgatan 2.

———————————————

Mac Möller

Suppleant till styrelsen

Suppleant sedan 2013-02-27, vald för 1år i stämman 2024

Kornellgatan 28.

———————————————

Rebecka Arbman

Föreningsvald revisor

Föreningsvald revisor sedan 2022-02-23, vald för 1år i stämman 2024

Kornellgatan 24.

———————————————

BoRevision

Revisor sedan 2005, utsedda av HSB Riskförbund och detta är styrt via föreningens stadgar.

//Redigerad 2021-02-24 av Patrik Öhrn