Förtroendevalda till Brf Ramlösagården

Gemensam mail till styrelsen är:

styrelsen@ramlosagarden.se

———————————————

Styrelsemedlemmar

Patrik Öhrn

Ordföranden och Firmatecknare

Styrelsemedlem sedan 2006, vald för 1år i stämman 2021

Patriks ansvarsområde i styrelsen är Ekonomi & IT

070-6388518 / Kornellgatan 6

———————————————

Andréa Johnsson

Styrelseledamot och Firmatecknare

Styrelsemedlem sedan 2017-02-22, vald för 2år i stämman 2021
Tidigare varit revisorsuppleant 2007-2016 och i valberedningen 2008-2016.

Andréas ansvarsområde i styrelsen är Miljö, Säkerhet och Trivsel

073-949 19 86 / Kornellgatan 30

———————————————

Christoffer Asplund

Styrelseledamot och Firmatecknare

Styrelsemedlem sedan 2018-02-28, vald för 2år i stämman 2020

Christoffers ansvarsområde i styrelsen är Teknik & Underhåll.

0768-429867 / Kornellgatan 8

———————————————

Ing-Britt Rosengren

Styrelseledamot och sekreterare

Styrelsemedlem sedan 2018-02-28, vald för 2år i stämman 2020.

Ing-Britts ansvarsområde i styrelsen är Administration

0722-532237 / Kornellgatan 16

———————————————

Mikael Rosenlöv

Styrelseledamot

Styrelsemedlem sedan 2019-02-27, vald för 2år i stämman 2021.

Representant i samfälligheten för Comhem i Ramlösagården

Mikaels ansvarsområde i styrelsen är Teknik & Underhåll med fokus på underhållsplanen.

0702-385290 / Kornellgatan 14

—————————————————————————————————-

Övriga förtroendevalda:

Helena Olsson

Valberedningens ordförande och revisorsuppleant

Valberedningen sedan 2017-02-22, vald för 1 år i stämman 2021
Revisorsuppleant sedan 2019-02-27, vald för 1 år i stämman 2021
Tidigare styrelseledamot 2013-2016.

Kornellgatan 28.

———————————————

Birgitta Johnsson

Valberedningen

Valberedningen sedan 2018-02-28, vald för 1år i stämman 2021

Kornellgatan 13.

———————————————

Mac Möller

Suppleant till styrelsen

Suppleant sedan 2013-02-27, vald för 1år i stämman 2021

Kornellgatan 28.

———————————————

BoRevision

Revisor sedan 2005

//Redigerad 2021-02-24 av Patrik Öhrn