El information

Elbetalning månadsvis, utanför avgiften

Styrelsen läser av alla indivuduella elmätare vid varje månadsskifte, för att få fram förbrukning från varje hushåll månadsvis. KW/h priset får vi fram genom våra fakturor från Öresundskraft. En gång per månad, skickas sammanställningen för föregående månad ut, och inbetalning för vad man förbrukat i elkostnader ska då  betalas in på föreningens Swedbank konto innan den siste den aktuella månaden. Detta startade vi med från september 2022. Innan dess hade vi en fast preliminär avgift som drogs i samband med då avgiften betalades, summan gick in på ett eláconto hos HSB och en gång per år gjordes en avläsning och justering för alla om man betalt för mycket eller för lite mot vad man förbrukat.

Gemensamt elavtal för hela föreningen

Vi har gemensamma elavtal för alla boende inom föreningen. Det innebär att var och en boende kan inte själv teckna eget elavtal. Detta gör vi för att kunna förhandla fram bättre avtal och minska på fasta kostnader. Det avtal vi har sedan 2021, är ett spotavtal med Öresundskraft. Det innebär att vi betalar rörligt pris timme för timme. Man kan följa dessa spotpriser själv, via hemsidor/appar. Ett tips är att gå in på elbruk.se och följa elområde SE4-Malmö.

Några stora elförbrukare

Var och en har sina olika elförbrukare i sina hem, men det finns tre stora elförbrukare som är gemensamma för alla, dessa är:
  • Ventilationen. Denna kan inte stängas av, men det finns tre lägen (Låg, medel och hög) som man själv kan justera. Ventilationen behöver dock vara på minst ”Medel” för att cirkulationen i lägenheten ska fungera, ”Låg” kan man sätta när man är hemifrån (Tex vid semesterresa). Justeringen görs i det vänstra hallskåpet uppe till vänster på styrbrytaren (högra knappen). Manual ventilationsaggregatet>>
  • Ventilationsvärmeelementet Denna går på elen och värmer upp luften i ventilationssystemet. Den kan justeras genom att skruva av den nedre luckan i vänstra hallskåpet, därefter justeras eftervärmen med skruvmejsel (Punkt 8 på bilden i instruktionsbladet som sitter i skåpet). Det går också att stänga av den helt via styrbrytaren (Vänstra knappen). Vi (Styrelsen) rekommenderar att ha denna avstängd, då den förbrukar en del el och inte påverkar inomhusklimatet nämnvärt.
  • Golvvärmen i badrummet på ovanvåningen. Denna kan justeras och slås på/av via styrenheten i badrummet.
  • Handdukstorkarna i badrummen uppe och nere. Dessa handdukstorkar går på hushållselen, så om man vill spara på sin elförbrukning så tillser man att dessa är avstängda.

Om du får elavbrott

Titta först om det är jordfelsbrytaren, den kan man i så fall slå på igen. Den finns i teknikskåpet i förrådet. Det kan också vara en säkring/propp som gått, dessa sitter ute i det gemensamma teknikrummet. Se vidare sidan ”Nycklar” vem som har tillgång till dessa nycklar. Säkringarna/propparna sitter i ett skåp i teknikrummet och du behöver veta lägenhetsnummer för att se vilka säkringar/proppar som är era. Det finns en instruktion för vilken säkring/propp som går till vilken del av huset. Nya säkringar/proppar finns att tillgå i teknikrummet. Om elen gått för hela föreningen, så är det troligen ett fel hos vår elleverantör, vänd er då dit för mer info.

Solceller

Vi har solceller på våra carporttak, som vi drog igång i april 2022. Man kan följa hur mycket el dessa producerar via en app. Om ni önskar åtkomst till denna app kontakta styrelsen@ramlosagarden.se.

Laddboxar till elbilar

I samband med installationen av solceller, så satte vi i föreningen även in laddboxar till alla våra 27 carportar. Elen för laddboxarna mäts separat, och kommer på elkostnaden månadsvis. Läs mer om laddboxarna på vår sida om parkering bil här >> /Uppdaterat 2023-05-11 ang inställningar på ventilationen. /Patrik Öhrn