Elen

A-konto

Elen betalar vi via A-conto. Den preliminära avgiften varje hushåll betalar in till el a´contot, räknas fram baserat på föregående års förbrukning. Den summan kommer vi att öka med 10kr/månad samt avrunda uppåt till närmsta tiotal. Tex, ni har haft en elkostnad på 647kr/mån, den nya preliminära insättningen blir då 660kr/mån (647+10+avrundning uppåt till tiotal).
Summan till a-contot som dras i samband med ordinarie månadsavgift.

Det som man betalt för mycket eller för lite justeras en gång per år när elmätarna avläses. Detta sker vanligtvis på januari avin. Om man vill se sin mätare kan man låna nyckel till teknikrummet, se vidare ”Nycklar”.

Elavtal görs gemensamt för hela föreningen
Vi har gemensamma elavtal för alla boende inom föreningen. Det innebär att var och en boende kan inte själv teckna eget elavtal. Detta gör vi för att kunna förhandla fram bättre avtal då vi tillsammans blir en större och viktigare kund.

Tre stora elförbrukare

Var och en har sina olika elförbrukare i sina hem, men det finns tre stora elförbrukare som är gemensamma för alla, dessa är:

Ventilationen.
Denna får inte vara avstängd men det finns tre lägen (Låg, medel och hög) som man själv kan justera. Justeringen görs i det vänstra hallskåpet uppe till vänster på styrbrytaren (högra knappen).
Manual ventilationsaggregatet>>

Eftervärmepatron
Denna går på elen och värmer upp luften. Den kan justeras genom att skruva av den nedre luckan i vänstra hallskåpet, därefter justeras eftervärmen med skruvmejsel (Punkt 8 på bilden i instruktionsbladet).
Det går också att stänga av den helt via styrbrytaren (Vänstra knappen). Detta bör man i så fall enbart göra under sommartid.

Golvvärmen i badrummet på ovanvåningen.
Denna kan justeras och slås på/av via styrenheten i badrummet.

Om du får elavbrott

Titta först om det är jordfelsbrytaren, den kan man i så fall slå på igen. Den finns i teknikskåpet i förrådet.

Det kan också vara en säkring/propp som gått, dessa sitter ute i det gemensamma teknikrummet. Se vidare sidan ”Nycklar” vem som har tillgång till dessa nycklar. Säkringarna/propparna sitter i ett skåp i teknikrummet och du behöver veta lägenhetsnummer för att se vilka säkringar/proppar som är era. Det finns en instruktion för vilken säkring/propp som går till vilken del av huset. Nya säkringar/proppar finns att tillgå i teknikrummet.

Om elen gått för hela föreningen, så är det troligen ett fel hos vår elleverantör, vänd er då dit för mer info.

Solceller

Vi har solceller på våra carporttak, som startade att producera el för oss i april 2022.

/Uppdaterat 2022-07-04 med solceller av Patrik Öhrn