Lexcomsystemet info

Allmänt När husen byggdes 2005 så fick alla installerat ett Lexcom system för inbrott och brandlarm. Det var Bravida som installerade larmen, men även firman ”Brand & Säkerhet” kan hjälpa till. Om något behöver felanmälas är det ändå alltid bäst att göra felanmälan enligt vår beskrivning här på hemsidan. Bopärmen Alla ska ha fått en bopärm som ingår i lägenheten, till systemet finns det en kortare ”komma igång” beskrivning, samt en mer omfattande om alla inställningsmöjligheter. Service- och säkerhetskoder Om det är problem med servicekoder/säkerhetskoder, så vänd er först till styrelsen, om vi i styrelsen inte kan hjälpa till så kan troligen Bravida och/eller Brand & Säkerhet. Koppla larmet till telefoner Hemlarmet kan kopplas till mobiltelefoner och hemtelefoner. Ifall man kopplat larmet till mobiltelefon så får man ett sms med vilket larm som utlösts. Om man kopplar till någons hemtelefon (Exempelvis grannen, föräldrarna eller kompisarna) så kommer det att ringa till dem ifall larmet utlöses, det är då olika ringsignaler beroende på vilken typ av larm. För att göra dessa kopplingar läs era instruktioner som ni fick i samband med köpet av radhusen. Självtesta brandlarmet Vi rekommenderar alla boende att komplettera lexcom brandlarmet med mobila brandvarnare och att då och då självtesta brandlarmet. Om man vill testa brandlarmet behöver man en testspraj som finns kan lånas av styrelsen och finns ute i teknikrummet. Om sprajen tar slut, meddela styrelsen så att vi kan köpa hem ny. Om man testar brandlarmet kan servicekoden behövas, så säkerställ att ni har den tillgänglig. Backup batteri Lexcom anläggningen har ett batteri kopplat till systemet, detta för att om strömmen går ska ändå lexcom systemet fungera. Detta batteri är med i föreningens underhållsplan, och det bytas ut regelbundet efter underhållsplanen och det är styrelsen som informerar om bytet och köper in batterierna. Manualer till Lexcom systemet Tillgängliga manualer: Uppdaterat 2023-02-26 med manualer av Patrik Öhrn