Månadsavgiften till Brf Ramlösagården

Den månadsavgift vi betalar är för att täcka de utgifter vi har i vår förening. Utgifterna är bland annat räntekostnader för lån, fjärrvärme, vatten osv. Det är styrelsen i Brf Ramlösagården som bestämmer månadsavgiften.

Klicka här för vår aktuella budget >>

Utöver månadsavgiften så finns det i vår förening följande kostnader:

– Fönsterputsning utvändigt, tre gånger per år. Pris efter avdrag (2013) ca 250kr/gång.

– Elavgiften, man betalar in en á conto avgift. En gång per år avläses elmätarna och man får då tillbaka respektive betala in det som saknas mot vad man förbetalt till sitt el áconto.

– Värmen ligger med i avierna från HSB, men som en separat rad.

Exempel som ingår i vår avgift till föreningen och som inte självklart ingår i avgiften till andra föreningar är:

– Värme (Värmekostnaderna ingår i föreningens avgift, ligger dock som separat specad)

– Comhem (Vi har tillsammans med samfällighetsföreingen ett comhem nätverk för analog TV och möjlighet till digital TV, det är samfälligheten som administrerar detta och föreningen faktureras med 27000kr/år, motsvarar 1000kr/år/hushåll).

– Fastighetsskatten (Våra radhus beskattas som småhus, ca 6500kr/år/hushåll, men denna avgift debiteras föreningen och ingår i avgiften).

– Parkering (Varje hushåll har tillgång till en carportplats med laddbox vilket ingår i vår avgift).

Historik månadsavgift:

Värmen exkluderas från avgiften 2021-10-01 och fördelades 5990kr som avgift plus värme 1000kr.

Månadsavgiften sänktes den 1/10 2017 från 7300kr till 6990kr. Det var främst de minskade räntorna som gjorde detta möjligt samt en del besparingsarbeten som styrelsen genomförde.

Månadsavgiften höjdes den 1/10-2011 från 6500kr till 7300kr. Det var en generell ökning på alla utgiftsposter som orsakade behovet för denna ökning.

Månadsavgiften höjdes den 1/10-2010 från 6200kr till 6500kr. Främsta orsaken till höjningen var att fastighetsskatten trädde i kraft.

Månadsavgiften justerades ner den 1/4-09 pga räntesänkningar, ny månadsavgift 6200kr.

Månadsavgiften fick höjas den 1/10-08 pga omskrivning av bundet lån, månadsavgiften ökades med 999kr till 6877kr/mån.

Månadsavgiften fick höjas den 1/10-07 pga ökade räntekostnader med 630kr till 5878kr/mån.

Månadsavgiften fick höjas med ca 5% den 1/4-07 vilket motsvarade ca 250kr pga att räntesubventionerna hade minskat, ny månadsavgift 5248kr.

Den 1/1-07 gjordes den första höjningen av månadsavgiften med ca 2% vilket motsvarade ca 100kr till 5000kr/mån.

Vid inflyttning september-december 2005 var månadsavgiften 4900kr.

Uppdaterat av: Patrik Öhrn 2022-08-24