Vi vill måna om våra lekande barn, och ber er som vuxna boende och föräldrar att köra försiktigt med era bilar inne i området för säkerheten för våra barn. Vi ber er för säkerheten av våra barn att följa trafikplanen och parkeringsreglerna.

Om det är små barn som leker inne på vårt område, vill vi att förälder har uppsikt och kan ingripa om något oförutsett skulle inträffa.

Vi vill också, att vuxna boende och föräldrar säger till barn som springer i rabatter, inne i carportarna mellan bilaren eller förstör träd och buskar, att man talar om för barnen snällt men tydligt att så får man inte göra.

Platser där våra boende barn leker

Innergården och dammen (A)

Ett bra område där barn oftast vistas och även ett bra område för att ha uppsikt, kanske framförallt över sina små barn.

Gatorna runt carportar och innergård (B)

Det har visat sig genom åren att cykling på gatorna i vårt innerområde runt innergård och inre carportar blivit populärt bland barnen, vi vill så klart att de ska kunna fortsätta med detta och känna sig trygga med det. Därför trycker vi än en gång på vikten att köra försiktigt när man kör bilen i innerområdet.

Stor gräsplan vid sydvästra hörnet (C)

Det finns en större gräsplan vid sydvästra hörnet där man både som barn och vuxen kan spela bollspel eller andra spel där man behöver lite mer yta.

Kommunala lekplatser i närheten (D / E)

Bara ca 100-150m från Brf Ramlösagården, finns dels en mindre fotbollsplan samt en lekplats.

Bilder på området Brf Ramlösagården och kommunal lekplats (E) och fotbollsplan (D)